Työryhmä ehdottaa keinoja keventää oikeudenkäyntimenettelyjä

4.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ehdotuksia käräjäoikeuden kokoonpanon keventämiseksi ja videoyhteyden käytön lisäämiseksi.

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa
keinoja, joilla sekä rikos- että riita-asioiden
oikeudenkäyntimenettelyjä voitaisiin keventää yleisissä
tuomioistuimissa.

– Sujuvien oikeudenkäyntien turvaamiseksi tuomioistuinten
prosessisäädösten ajantasaisuutta tulee arvioida säännöllisesti.
Keventämällä oikeusprosesseja turvataan sujuva oikeudenhoito ja
mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Muun muassa
videoyhteyden käyttöä lisäämällä voidaan tehostaa tuomioistuinten
työtä, vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta sekä siten myös
oikeudenkäyntien kustannuksia, oikeusministeri Antti Häkkänen toteaa.

Nykyisin käräjäoikeudessa voidaan käsitellä yhden tuomarin
kokoonpanossa enintään kahden vuoden vankeudella rangaistavat rikokset.
Ehdotuksen mukaan rikosasia voitaisiin käsitellä yhden tuomarin
kokoonpanossa, jos syytteessä tarkoitetusta teosta voitaisiin tuomita
enintään neljä vuotta vankeutta. Rikosasia voitaisiin käsitellä yhden
tuomarin kokoonpanossa myös, jos syytteessä tarkoitetusta teosta
voitaisiin tuomita enemmän kuin neljä, mutta enintään kuusi vuotta
vankeutta, eikä kukaan asianomistajista tai vastaajista pidä asian
käsittelemistä lautamieskokoonpanossa tarpeellisena. Työryhmän
toimeksianto ei koskenut lautamiesjärjestelmästä luopumista tai sen
muuttamista.

Myös hovioikeuden ja korkeimman oikeuden kokoonpanoja kevennettäisiin eräissä asiaryhmissä.

Videoyhteys käyttöön nykyistä laajemmin

Vaikeasti tavoitettavien henkilöiden haastamisen helpottamiseksi
työryhmä ehdottaa, että syyttäjä voisi määrätä epäillyn pysymään
esitutkinnan päätyttyä poliisin tiloissa haasteen tiedoksiantamista
varten enintään kuuden tunnin ajan.

Syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä
lievennettäisiin. Vastaajan tuomitseminen vankeusrangaistukseen ei enää
edellyttäisi, että vastaajaa on kuultu pääkäsittelyssä
henkilökohtaisesti. Riittävää olisi, että vastaajaa edustaisi
pääkäsittelyssä asiamies, jollei tuomioistuin pidä vastaajan läsnäoloa
tarpeellisena. Myös vangitun vastaajan läsnäolovelvollisuutta
pääkäsittelyssä lievennettäisiin. Tuomioistuin voisi päättää, että
vangitun vastaajan ei tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä koko
pääkäsittelyn ajan.

Videoyhteyden käyttöä oikeudenkäynnissä laajennettaisiin. Rikosasian
vastaajan olisi mahdollista osallistua suulliseen käsittelyyn
videoyhteyden välityksellä myös muutoin kuin todistelutarkoituksessa
kuultuna. Myös syyttäjän, riita-asian asianosaisen sekä asianosaisen
oikeudenkäyntiavustajan tai -asiamiehen olisi mahdollista osallistua
suulliseen käsittelyyn videoyhteyden välityksellä.

Työryhmän mietintö lähetetään nyt lausuntokierrokselle, jonka jälkeen tehdään päätökset jatkovalmistelusta.

Työryhmän mietintö: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-616-1

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments