Suullinen käsittely on tarpeen arvioitaessa turvapaikanhakijan kertomusta homoseksuaalisuudestaan

7.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:120

Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely

Gambiasta kotoisin oleva
turvapaikanhakija A oli Maahanmuuttovirastolle tekemässään
kansainvälistä suojelua koskevassa hakemuksessa vedonnut
homoseksuaalisuuteen.

Korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaistavana oli muun ohella, missä tilanteissa turvapaikanhakijan
uskottavuuden arviointi edellyttää suullisen käsittelyn toimittamista
hallinto-oikeudessa turvapaikanhakijan valituksen johdosta, jos hänen
turvapaikkahakemuksensa on hylätty muun muassa sillä perusteella, ettei
hakijan kertomusta homoseksuaalisuudestaan ole hyväksytty.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että seksuaalinen suuntautumien on ominaisuus,
joka määritellään tunteiden kohteen ja oman sukupuolen perustella.
Ymmärrys seksuaalisesta suuntautumisesta voi olla vain henkilöllä
itsellään. Henkilön oma kertomus on pääasiallinen ja usein myös ainoa
näyttö arvioitaessa seksuaalista suuntautumista koskevan väitteen
uskottavuutta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että suullisessa
käsittelyssä olisi ollut mahdollista selvittää tarkemmin muun ohella
valittajan väitetyn seksuaalisen identiteetin muodostumista sekä sitä,
miten hän on sen tuonut esiin kotimaassaan ja mitä seuraamuksia siitä on
hänelle aiheutunut tai voisi aiheutua.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että valittajan vaatima suullinen käsittely
hallinto-oikeudessa ei ollut ollut ilmeisen tarpeeton sillä tavoin kuin
hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentissa tarkoitetaan. Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että valittajan henkilökohtaisen uskottavuuden
arviointi olisi edellyttänyt suullisen käsittelyn toimittamista ja
valittajan henkilökohtaista kuulemista. Hallinto-oikeuden ei näin ollen
olisi tullut hylätä vaatimusta suullisen käsittelyn toimittamisesta.

Edellä
mainituilla perusteilla hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja asia
oli palautettava hallinto-oikeudelle suullisen käsittelyn toimittamista
varten ja sen jälkeen uudelleen ratkaistavaksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments