OM: Pienten velkojen käsittelyä koskeva menettely EU:n alueella laajenee

12.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä on tähän asti sovellettu rajat ylittäviin riita-asioihin, joissa vaatimuksen arvo on enintään 2 000 euroa. Nyt soveltamisala laajenee kattamaan vaatimukset, joiden arvo on enintään 5 000 euroa.päivänä heinäkuuta

Ns. vähäisiä vaatimuksia koskevan EU-asetuksen muutokset tulevat voimaan 14.7.2017.

Vuodesta 2009 käytössä olleella vähäisiä
vaatimuksia koskevalla menettelyllä pyritään nopeuteen ja
edullisuuteen. Vaatimuksen voi tehdä vakiolomakkeella. Lomake täytetään
sen tuomioistuimen kielellä, jonne se lähetetään. Päätös on pantavissa
suoraan täytäntöön toisessa jäsenmaassa.

Suomalainen kantaja voi
heinäkuun 14. päivästä alkaen esimerkiksi vaatiessaan korkeintaan 5 000
euron vahingonkorvausta toisessa EU-valtiossa sijaitsevassa
tuomioistuimessa nostaa kanteen käyttämällä joko eurooppalaista
vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa oikeudenkäyntimenettelyä tai
kyseisen jäsenvaltion kansallista riita-asioihin sovellettavaa
oikeudenkäyntimenettelyä.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa
eurooppalaisessa menettelyssä on se etu, että se on kaikissa
jäsenvaltioissa sama. Kantajan ei sitä käyttääkseen tarvitse tuntea
erilaisia kansallisia järjestelmiä. Menettely ei koske perheoikeuteen
kuuluvia riita-asioita, kuten elatusapuja ja perintöasioita.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments