Liikenne- ja viestintäministeriö: EU:n maantieliikennepaketilla halutaan pitää toimiala kilpailukykyisenä

5.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komission maantieliikennettä koskevissa asetuksissa linjataan muun muassa tiemaksuista, liikenteen markkinoille pääsystä ja työaikaa koskevista säädöksistä

Valtioneuvosto kannattaa pääosin ehdotuksia, joiden tavoitteena on
auttaa toimialaa pysymään kilpailukykyisenä ja siirtymään kohti
digitaalista ja vähäpäästöistä liikennettä. Samalla pyritään parantamaan
liikenneturvallisuutta, vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa
sekä turvaamaan työntekijöiden sosiaaliset oikeudet.

Euroopan
komissio julkaisi 31. toukokuuta 2017 ehdotuksensa maantieliikennettä
koskevaksi paketiksi. Paketti sisältää lainsäädäntöehdotuksia koskien
tieliikenteen markkinoillepääsyä, sosiaalisia kysymyksiä, liikenteen
hinnoittelua sekä raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurantaa
ja raportointia.

Komissio esittää lukuisia muutoksia
tiemaksuja koskevaan lainsäädäntöön (eurovinjettidirektiivi). Muutosten
tavoitteena on edistää vähäpäästöisempää ja tehokkaampaa liikennettä
sekä turvata liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen riittävä
rahoitus.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments