Liikenne- ja viestintäministeriö: EU:n ilmailuasetus tähtää tasapuoliseen kilpailuun

6.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen asetukseksi, jonka tarkoituksena on turvata tasapuolinen kilpailu lentoliikenteessä

Asetusehdotus on osa EU:n ilmailustrategian täytäntöönpanoa.
Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa avoimet ja kilpaillut
lentoliikennemarkkinat ja luoda keinot, joilla EU voi tarvittaessa
puuttua epäreiluihin käytäntöihin.

Komission arvion mukaan
joidenkin kolmansien maiden lentoyhtiöt saattavat saada epäreilua
kilpailuetua niiden harjoittamien syrjivien käytäntöjen ja valtiontukien
vuoksi. Asetusehdotus sisältää yleiset säännöt menettelyistä, joita
sovelletaan, jos havaitaan mahdollinen kansainvälisten velvoitteiden
rikkominen, syrjivä käytäntö tai aiheutettu vahinko.

Valtioneuvosto korostaa saavutettavuuden sekä avoimen ja markkinoita avaavan lentoliikennepolitiikan tärkeyttä.

Valtioneuvosto
tukee asetusehdotuksen tavoitetta taata tasapuolinen kilpailu
lentoliikenteen harjoittajien välillä, mutta katsoo, että mahdollisissa
epäreilun kilpailun tilanteessa haettaisiin ensisijaisesti
kansainvälisiä ratkaisuja.

Suomi pyrkii ehdotuksen
jatkokäsittelyssä vaikuttamaan siihen, että ehdotuksen toimenpiteiden
vaikutukset olisivat EU-yhtiöiden kannalta tasapuoliset.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments