Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus henkilötiedoista

20.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 95/46/EY – Henkilötietojen käsittely – Henkilötietojen käsite – Oikeus tutustua omiin koevastauksiin – Korjausmerkinnät

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Supreme Court (ylin tuomioistuin, Irlanti))

Koostuuko koe henkilötiedoista, jolloin kokeeseen osallistuja voi mahdollisesti vaatia tietosuojadirektiivin nojalla(kokeen pitäjältä oikeutta tutustua omaan kokeeseensa? Tästä on kyse nyt
käsiteltävässä Irlannin Supreme Courtin (ylin tuomioistuin) esittämässä
ennakkoratkaisupyynnössä. Pääasian oikeudenkäynnissä ei kuitenkaan ole
kyse suoraan oikeudesta tutustua kokeeseen, vaan se koskee entisen
Irlannin tietosuojavaltuutetun päätöstä hylätä tutustumisoikeuden
epäämisestä tehty kantelu.

Keskeinen
kysymys tässä asiassa on se, voivatko kokeeseen sisältyvät kokeeseen
osallistujan vastaukset olla henkilötietoja. Tässä yhteydessä voidaan
kuitenkin myös tarkastella lyhyesti sitä, onko sillä merkitystä, että
koe tehtiin käsin, ja ovatko myös tarkastajan kokeeseen tekemät
korjausmerkinnät kokeeseen osallistujan henkilötietoja.

Tietosuojadirektiivi kumotaan tosin kohta tietosuojan perusasetuksella,jota ei voida vielä soveltaa tässä asiassa, mutta kumoaminen ei vaikuta
henkilötietojen käsitteeseen. Tämä ennakkoratkaisupyyntö on siksi
merkityksellinen myös unionin tietosuojalainsäädännön tulevan
soveltamisen kannalta.

 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus:

Käsin
kirjoitetussa koevastauksessa, joka voidaan yhdistää kokeeseen
osallistujaan, on kyse yksilöiden suojelusta henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun
direktiivin 95/46/EY 2 artiklan a kohdassa tarkoitetuista
henkilötiedoista.

Linkki asiaan C-434/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments