Euroopan unionin neuvosto: Laillinen muuttoliike: neuvosto hyväksyi valtuutuksen uusista säännöistä, joilla houkutellaan erittäin päteviä työntekijöitä EU:hun

28.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) hyväksyi 26. heinäkuuta valtuutuksen neuvotella direktiiviehdotuksesta, jolla säännellään erittäin pätevien kolmansista maista tulevien työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä (sinistä korttia koskeva direktiivi)

Neuvoston puheenjohtajavaltio aloittaa tämän valtuutuksen perusteella neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa.

Sinistä korttia koskevaa direktiiviä uudistamalla halutaan lisätä EU:n
vetovoimaa erittäin pätevien työntekijöiden houkuttelemiseksi
kolmansista maista työskentelemään EU:ssa. Tarkoituksena on myös
parantaa heidän liikkuvuuttaan työpaikkojen välillä jäsenmaasta toiseen.
Ehdotetulla direktiivillä korvataan nykyinen sinistä korttia koskeva
direktiivi, yhdenmukaistetaan edelleen maahantulon ja oleskelun
edellytyksiä ja parannetaan erittäin pätevien työntekijöiden tilannetta
seuraavin keinoin:

 • vahvistetaan osallistavammat maahanpääsyn edellytykset, muun muassa
  alentamalla palkkakynnystä, jonka jäsenmaat voivat asettaa kolmansien
  maiden kansalaisten maahanpääsylle, ja säätämällä, että jäsenmaat voivat
  soveltaa alhaisemman vähimmäispalkan sääntöä myös vastavalmistuneisiin,
  sekä vähentämällä työsopimuksen vähimmäiskesto kuuteen kuukauteen
 • nopeutetaan
  menettelyjä, erityisesti lisäämällä mahdollisuus soveltaa
  yksinkertaistettuja menettelyjä tunnustettuihin työnantajiin
 • säädetään,
  että jäsenmaat voivat sallia EU:n sinisen kortin haltijoiden harjoittaa
  itsenäistä ammattia tai ammattitoimintaa samanaikaisesti päätyön kanssa
 • helpotetaan EU:n sisäistä liikkuvuutta, muun muassa lyhentämällä laillisen oleskelun vähimmäisaikaa ensimmäisessä jäsenmaassa
 • ulotetaan
  soveltamisala myös EU:n kansalaisten perheenjäseniin, jotka ovat
  kolmansien maiden kansalaisia, ja tietyissä tapauksissa myös
  kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments