Euroopan komissio: Uuden tutkimuksen mukaan EU:n kuluttajat suosivat yhä enemmän rajat ylittävää verkkokauppaa

25.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuoden 2017 kuluttajatulostaulun mukaan EU:n kuluttajat tekevät yhä enemmän ostoksia verkossa. Myös kuluttajien luottamus sähköiseen kaupankäyntiin on kasvanut erityisesti tehtäessä ostoksia muista EU-maista

Vähittäismyyjät ovat kuitenkin edelleen haluttomia laajentamaan
toimintaansa verkossa. Ne katsovat, että muiden EU-maiden kuluttajille
suuntautuvaan verkkomyyntiin voi liittyä ongelmia. Tällaiset ongelmat
liittyvät pääasiassa petosten ja maksujen laiminlyönnin suurempaan
riskiin, erilaisiin verosäännöksiin sekä kansallisen sopimusoikeuden ja
kuluttajansuojaa koskevien sääntöjen eroihin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments