Euroopan komissio parantaa EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta

5.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio haluaa varmistaa EU:n sisäiseen turvallisuuteen ja rajaturvallisuuteen liittyvien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja korjata niiden puutteita. Se on esitellyt parannustoimia seitsemännessä turvallisuusunionia koskevassa raportissa, joka julkaistiin 16.5.2017. Eurooppa-neuvosto ilmaisi tukensa näille toimille 22.–23.6.2017 pitämässään kokouksessa

Komissio ehdottaa laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta
hallinnoinnista vastaavan EU:n tietotekniikkaviraston (eu-LISA)
toimivaltuuksien vahvistamista siten, että se voi kehittää ja ottaa
käyttöön EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edellyttämiä teknisiä
ratkaisuja. Lisäksi komissio ehdottaa parannuksia eurooppalaiseen
rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS), jotta EU-maat voivat
tehokkaammin vaihtaa tietoja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten
rikosrekistereistä.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments