Euroopan komissio: Jäsenvaltioilla on vielä parannettavaa EU:n lainsäädännön noudattamisessa

7.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

6.7 julkistetussa vuosikertomuksessa Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta esitetään, miten komissio seurasi ja valvoi EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa vuonna 2016

Myös sisämarkkinoiden tulostaulu julkaistiin 6.7 
verkossa.Sen mukaan suurin osa ihmisten, palvelujen, tavaroiden ja
pääoman vapaan liikkuvuuden esteistä on saatu poistettua, mutta on vielä
aloja, joilla tilanne on pysynyt ennallaan tai jopa pahentunut.

Lakien tehokas soveltaminen on olennaisen tärkeää, jotta
kansalaisille ja yrityksille voidaan taata EU:n lainsäädännön suomien
etujen käyttö. Kun asioita nousee julkisuudessa esiin – vaikkapa autojen
päästötestaus, laittomat kaatopaikat tai liikenneturvallisuus ja
liikenteen turvaaminen – kyse ei useinkaan ole EU:n lainsäädännön
puutteellisuudesta vaan pikemminkin siitä, että jäsenvaltiot eivät ole
soveltaneet EU:n lainsäädäntöä moitteettomasti ja tehokkaasti.
Sisämarkkinat ovat EU:n arvokkain voimavara. Euroopan komissio onkin
sitoutunut varmistamaan, että miljoonat kansalaiset ja yritykset voivat
päivittäin hyötyä vapaudesta asua, työskennellä, tehdä ostoksia ja käydä
kauppaa kaikkien 28 jäsenvaltion alueella. Tämän vuoksi komissio valvoo
sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoa.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments