EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden tekemään ratkaisupyyntöön

31.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/88/EY – 17 artikla – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – Palkanlisinä maksettavat korvaukset – Lastensuojelujärjestö – Lapsikylävanhemmat – Lapsikylävanhemman tilapäinen poissaolo – Lapsikylävanhempien sijaisiksi palkatut työntekijät – Käsite

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY (EUVL
2003, L 299, s. 9) 17 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö
on esitetty asiassa, jossa valittajina ovat Hannele Hälvä, Sari
Naukkarinen, Pirjo Paajanen ja Satu Piik ja vastapuolena heidän
työnantajansa SOS-Lapsikylä ry ja jossa on kyse siitä, että työnantaja
on kieltäytynyt maksamasta heille ylityö-, iltatyö-, yötyö-,
lauantaityö- ja sunnuntaityökorvauksia vuosilta 2006–2009.

Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:


Tietyistä
työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 17 artiklan 1 kohtaa on
tulkittava siten, ettei sitä voida soveltaa pääasiassa kyseessä olevan
kaltaiseen palkkatyöhön, jossa työntekijä huolehtii huostaan otetuista
lapsista perheenomaisissa olosuhteissa sijaisvanhemman sijaisena,
silloin kun asiassa ei ole näytetty sitä, että työajan pituutta kokonaisuudessaan
ei mitata tai määritellä ennalta tai että työntekijä voi päättää siitä
itse, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on selvitettävä.

Linkki asiaan C-175/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments