Viranomaisten tiedonkulku katkesi vangitsemisasiassa

30.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vangittu oli Vantaan vankilassa yli viisi kuukautta eikä vangitsemisasiaa käsitelty käräjäoikeudessa pakkokeinolaissa säädetyn neljän vuorokauden kuluessa kiinniotosta.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja tutki omana aloitteenaan
tapausta, jossa henkilö oli määrätty käräjäoikeuden päätöksellä
vangittavaksi poissaolevana. Myöhemmin poliisi otti hänet kiinni
etsintäkuulutuksen perusteella ja hänet toimitettiin Vantaan vankilaan.

Vangitsemismääräyksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan ilmoitettu
käräjäoikeudelle eikä vangitsemisasiaa sen vuoksi käsitelty
käräjäoikeudessa pakkokeinolaissa säädetyn neljän vuorokauden kuluessa
kiinniotosta.

Tämän vuoksi henkilö oli Vantaan vankilassa yli viisi kuukautta ennen kuin tilanne huomattiin.

Lain edellyttämää ilmoitusta ei tehty

Apulaisoikeusasiamies totesi, ettei vangitsemisesta tehty
pakkokeinolaissa edellytettyä ilmoitusta käräjäoikeudelle. Ilmoitusta ei
tehnyt kiinnioton suorittanut Helsingin poliisilaitos eikä
täytäntöönpanosta vastannut Rikosseuraamuslaitoksen
täytäntöönpanoyksikkö. Ilmoituksen puuttuessa vangitsemista ei otettu
käräjäoikeudessa uudelleen käsiteltäväksi.

Myös lainsäädännössä on puutteita

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan laissa ei ole täsmällisesti
säädetty siitä, minkä viranomaisen vastuulle käräjäoikeudelle
ilmoittaminen kuuluu. Hän piti perusteltuna, että vastuunjaosta
säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin.

Lisäksi vaikutti siltä, että ilmoittamisvastuun laiminlyönti johtui
myös viranomaisten puutteellisesta ohjeistuksesta ja tiedonkulusta.
Apulaisoikeusasiamies piti selvänä, että joko Helsingin poliisilaitoksen
tai Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikön olisi tullut
huolehtia siitä, että käräjäoikeudelle ilmoitetaan vangitsemisesta
viipymättä.

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt oikeusministeriötä ilmoittamaan
1.1.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen esityksensä lainsäädännön
täsmentämistarpeesta on antanut aihetta.

Ratkaisussa ei otettu kantaa vapaudenmenetyksen mahdolliseen
hyvittämiseen, koska asia on tältä osin ollut valtiokonttorin
käsiteltävänä ja se on ollut mahdollista saattaa riita-asiana vireille
tuomioistuimessa.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös 1640/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla,

Viranomaisten tiedonkulku katkesi vangitsemisasiassa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments