Vastuuvakuutus ei korvannut vahinkoa, joka perustui pelkästään sopimusrikkomukseen

22.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:44

Vakuutussopimus – Vakuutusehdon tulkinta – Vakuutuksesta korvattava vahinko – Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus

A Oy oli alihankintasopimuksen
perusteella kuljettanut B Oy:n toimeksiannosta C Oy:lle raaka-ainetta.
Raaka-aineeseen oli sekoittunut kuljetuksen aikana toista ainetta, koska
A Oy:n työntekijä ei ollut riittävästi puhdistanut ajoneuvon säiliötä
ennen kuljetusta. B Oy oli korvannut C Oy:lle sekoittumisesta
aiheutuneen vahingon, ja A Oy oli velvoitettu korvaamaan B Oy:n maksaman
vahingonkorvauksen määrä B Oy:lle.

A Oy:n konkurssipesän
vaadittua yhtiön vahingonkorvausvastuun perusteella korvausta yhtiön
vastuuvakuutuksesta vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska
vastuuvakuutuksen ehdon mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa siltä
osin kuin korvausvastuu perustui sopimukseen, takuuseen tai muuhun
sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua
sitoumusta. Korkein oikeus katsoi, että koska A Oy:n velvollisuus
huolehtia säiliön puhdistamisesta oli perustunut pelkästään sen ja B
Oy:n väliseen sopimukseen, puhdistamisvelvollisuuden laiminlyönnistä
aiheutunutta vahinkoa ei ollut korvattava vastuuvakuutuksesta.

Kysymys myös siitä, oliko vakuutusyhtiö täyttänyt vakuutusehtoa koskevan tiedonantovelvollisuutensa. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments