Valtionhallinnon nimityspäätökseen tyytymätön hakija voi jatkossa valittaa hallinto-oikeuteen

22.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että viranhakija saisi jatkossa hakea muutosta valtion virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen.

Viranhakijoiden oikeusturva paranee

Voimassaolevan
valtion virkamieslain mukaan virkaan tai virkasuhteeseen nimittämisestä
ei saa valittaa. Myös useassa erillislaissa on säädetty
nimittämispäätösten valituskiellosta. Eduskunta on edellyttänyt
hallitukselle toimittamassaan kirjelmässä, että hallitus valmistelee
esityksen valtion virkamieslain muuttamiseksi siten, että valituskielto
virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta päätöksestä
poistetaan.

Valtion virkamieslakia ja näitä erillislakeja
esitetään muutettaviksi siten, että nimityspäätöksistä saa
pääsääntöisesti valittaa.

Muutos ei koske valtioneuvoston ja tasavallan presidentin nimitysvaltaan liittyviä virkoja

Nimityspäätöksistä
ei voisi kuitenkaan valittaa, jos nimittämistoimivalta kuuluu
tasavallan presidentille tai valtioneuvoston yleisistunnolle.  Niin
ikään virkamiehellä ei olisi oikeutta valittaa jatkossakaan, jos
virkaannimittämispäätös koskee nimittämistä enintään kahden vuoden
määräajaksi tai jos virka täytetään ilman avointa hakumenettelyä.
Lisäksi Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen sotilasvirat olisivat
jatkossakin sellaisia virkoja, joiden nimityspäätöksistä viranhakijoilla
ei ole valitusoikeutta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alussa.

Valtionhallinnon nimityspäätökseen tyytymätön viranhakija voi jatkossa valittaa hallinto-oikeuteen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments