Välityslauseketta ei pidetty kohtuuttomana sopimusehtona

29.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2017:8

Oikeustoimi
Oikeustoimen kohtuullistaminen
Välimiesmenettely

Kysymys varallisuusoikeudellisista
oikeustoimista annetun lain 36 §:n soveltamisesta välityslausekkeeseen
elinkeinoharjoittajien välisessä sopimuksessa.

Kysymys on ollut kahden
elinkeinonharjoittajan välisestä sopimuksesta. A ei ole ollut
taloudellisesti tai muulla tavalla riippuvainen yhtiöstä eikä hänen
asemaansa asiassa esitetyn näytön perusteella voida pitää kuluttajaan
tai työntekijään rinnastettavana. Osapuolten keskinäistä asemaa ei näin
ollen voida pitää merkittävän epätasapainoisena. Edellä todetuin tavoin
välityslausekkeen soveltamisen ei ole näytetty heikentävän A:n
mahdollisuuksia saada asiassa oikeussuojaa. Hovioikeus katsoo kuten
käräjäoikeus, että osapuolten asemasta suhteessa toisiinsa tai
muutoinkaan ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella
välityslauseke voitaisiin kohtuuttomana jättää huomioon ottamatta. Tätä
arviointia ei riitä muuttamaan se, että riitakysymyksen taloudellinen
arvo on ollut vähäinen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments