Väitös Lapin yliopistossa: Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus

9.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

OTM Jukka Ahtisen väitöskirjan keskiössä on vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuus suomalaisessa rikosprosessissa.

Lojaalisuutta voidaan kuvata toimeksiantoa koossa
pitäväksi sideaineeksi. Lojaalisuus tarkoittaa oikeaa suhtautumistapaa —
asianajajan palveluasennetta päämiehen asiassa. Kyseessä on
asianajollinen kunniakoodi, joka on samalla tärkeä osa oikeudenmukaista
rikosprosessia.

Lojaalisuutta tarkastellaan Jukka
Ahtisen tutkimuksessa muun muassa asianajajien eettisten tapaohjeiden,
lainsäädännön ja oikeuskirjallisuuden kautta. Tätä tarkastelukulmaa on
täydennetty vankikyselystä, asianajajakyselystä sekä
valvontaratkaisuaineistosta hankitun empiirisen selvityksen avulla.
Tarkastelussa on kiinnitetty huomiota päämiehen subjektiivisen ja
objektiivisen edun merkitykseen lojaalisuuden näkökulmasta.

— Tarkastelun keskiössä on asianajajan suhde asiakkaaseen eli
asianajollinen asiakassuhde. Lähestyn lojaalisuutta asianajon keskeisenä
hyvänä käytänteenä. Eräänlaisena asianajollisena perusarvona, johon
sisältyy etenkin asianajajan uskollisuus, luottamuksellisuus ja
riippumattomuus. Asianajo-oikeus onkin katsottavissa yhdeksi
käytännönläheisimmistä oikeudenaloista, Ahtinen toteaa.

Väitös: Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus

Asianajajan lojaalisuus avustettavaa kohtaan on keskeisimpiä
edellytyksiä oikeudenmukaisessa rikosprosessissa. Tämä merkittävä
kysymys ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut rikosprosessuaalisen
tutkimuksen keskiössä. Tutkimusaiheen merkittävyyttä korostaa se, ettei
asianajoon liittyvää lojaalisuutta ole tutkittu Suomessa
väitöskirjatasoisesti aikaisemmin.

— Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuutta
käsittelevä tutkimus on keskustelupuheenvuorona suunnattu
asianajo-oikeutta työssään käyttäville. Tutkimuksella voi olla
merkittävää informatiivista antia myös asianajollisesta urasta tai
muuten asianajosta kiinnostuneille, Ahtinen kertoo.

Tutkimus edistää myös oikeuspoliittista keskustelua sekä myöhempää
oikeusvertailevaa tutkimusta tutkimusaiheesta. Samalla se ilmentää
empiirisen tutkimusmetodin käytettävyyttä oikeustieteellisessä
tutkimuksessa.

Väitöstutkimuksen yhteydessä toteutettu vankikysely muodostaa otannan
vankien kokemuksista oikeusturvan asianajajavälitteisestä
toteutumisesta.

Tietoja väitöstilaisuudesta:

Oikeustieteen maisteri Jukka Ahtisen väitöskirja Rikosasian vastaajaa
avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus tarkastetaan Lapin
yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa perjantaina 9. kesäkuuta kello
12 luentosalissa 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii
OTT, laamanni Matti Kunnas ja kustoksena professori Tuula Linna Lapin
yliopistosta. Väitöstilaisuuden jälkeen oikeustieteiden tiedekunnan
järjestämä kahvitarjoilu ravintola Fellissä.

Tietoja väittelijästä:

Jukka Ahtinen (s. 1974 Hollolassa) on valmistunut merkonomiksi Lahden
kauppaoppilaitoksesta keväällä 1994. Hänet hyväksyttiin vuonna 2008
opiskelijaksi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan, josta hän
valmistui oikeustieteen maisteriksi huhtikuussa 2013.

Ahtinen aloitti pian valmistumisensa jälkeen jatko-opinnot
oikeustieteiden tiedekunnassa, ja kesäkuun alussa 2013 hänet palkattiin
oikeustieteiden tiedekuntaan prosessioikeuden tutkijaksi, jossa
tehtävässä hän toimii edelleen.

Väitös: Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments