Tuomarit tuomitsivat rangaistuksia vanhentuneista teoista

6.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Käräjätuomareille huomautukset. Vaikka virheet olivat tapahtuneet käräjätuomarien tehtävien ydinalueella, virheitä voitiin pitää vähäisinä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi neljälle käräjätuomarille huomautukset virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Virheet kävivät ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa. Kaikissa tapauksissa vastaajat oli tuomittu muiden heille syyksi luettujen tekojen ohella yhdestä tai useammasta teosta, joiden syyteoikeus oli vanhentunut.

Ensimmäisessä asiassa (OKV/25/30/2015) vastaaja oli tuomittu virheellisesti lievästä maksuvälinepetoksesta, kahdesta vahingonteosta ja kotirauhan rikkomisesta. Käräjätuomarin mukaan virhe tapahtui haastamisessa olleiden vaikeuksien sekä työkiireiden ja -paineiden takia. Toisessa asiassa (OKV/23/30/2016) tuomio oli virheellinen huumausaineen käyttörikoksen ja lievän ampuma-aserikoksen osalta. Käräjätuomari kertoi virheiden tapahtuneen epähuomiossa, koska vastaaja ja syyttäjä olivat istunnossa keskittyneet syyksi luettuun huumausainerikokseen ja siitä tuomittavaan rangaistukseen. Kolmannessa asiassa (OKV/27/30/2016) käräjätuomari oli tuominnut vastaajan epähuomiossa kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle ja ajokorttirikkomuksesta. Neljännessä asiassa (OKV/28/30/2016) syyteoikeus oli vanhentunut kirjanpitorikoksen osalta.

Oikeuskanslerin tekemien purkuhakemusten myötä korkein oikeus purki tuomiot vanhentuneiden syytekohtien osalta. Ensimmäisessä asiassa se palautti asiat käräjäoikeuteen yhteisten rangaistusten uudelleen määräämistä varten, ja muissa asioissa se alensi vastaajille määrättyjen ehdollisten vankeusrangaistusten kestoa.

Kyseessä olevan kaltaiset virheet voisivat tulla arvioitavaksi tuottamuksellisena virkarikoksena. Rikoksen tunnusmerkistö edellyttää, että teko ei ole vähäinen, kun otetaan huomioon sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut seikat. Vähäisyyden arviointi jää syyttäjäviranomaiselle ja viime kädessä tuomioistuimelle. Asiaa koskevassa lakivaliokunnan mietinnössä todetaan, että vähäisenä pidettäisiin lähinnä menettelytapaan liittyviä virheitä. Mietinnön mukaan viranomaisten tulee kuitenkin harkita tarkkaan asian viemistä tuomioistuimeen varsinkin silloin, kun on käytettävissä muitakin seuraamusmuotoja.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että vaikka virheet olivat omiaan vähentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaikka virheet olivat tapahtuneet käräjätuomarien tehtävien ydinalueella, virheitä voitiin pitää vähäisinä. Siten hän ei nähnyt tarvetta syytteiden nostamiseen.

Tuomarit tuomitsivat rangaistuksia vanhentuneista teoista

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments