Toimittaja ei saa tietoja kansalaistamisasiakirjoista

8.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin Sanomien toimittaja oli pyytänyt saada Guennadi Timtchenkoa ja Boris Rotenbergia koskevista kansalaisuuspäätöksistä ja -hakemuksista liitteineen

KHO:n päätös:

Asiassa on kysymys siitä, onko
Sanoma Media Finland Oy:llä / Helsingin Sanomilla yleisöjulkisuutta
koskevien säännösten perusteella oikeus saada tieto Maahanmuuttoviraston
hallussa olevista Guennadi Timtchenkon ja Boris Rotenbergin
kansalaisuushakemuksista, kansalaisuuden saamisen edellytysten
täyttymiseen liittyvistä asiakirjoista ja eräistä muista asioiden
käsittelyn yhteydessä kertyneistä asiakirjoista. Korkein hallinto-oikeus
on tutustunut näihin asiakirjoihin. Niistä ilmenee kysymyksessä olevien
henkilöiden perhesuhteita, kielitaitoa, taloudellista asemaa, Suomessa
asumisaikaa ja nuhteettomuusedellytystä koskevia ynnä muita tietoja.

Asiakirjoihin
tutustumisen perusteella voidaan arvioida, että osa asiakirjapyynnössä
tarkoitetuista asiakirjoista sisältää tietoja, jotka ovat julkisuuslain
24 §:n 1 momentin, lähinnä sen 32 kohdan, perusteella salassa pidettäviä
taikka jotka eivät ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annetun lain tai väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain perusteella luovutettavissa. Edelleen
voidaan arvioida, ettei myöskään voida pitää ilmeisenä, että tiedon
antaminen asiakirjoista ei aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa
Timtchenkolle, Rotenbergille tai heidän läheisilleen. Asiakirjat ovat
siten ulkomaalaisrekisterilain 11 §:n perusteella salassa pidettäviä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments