Tietosuojavaltuutetun toimisto: EU:n tietosuojaviranomaiset valmistelevat tietosuoja-asetusta koskevia ohjeita

6.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n tietosuojaviranomaiset kokoontuvat Brysseliin WP29-tietosuojatyöryhmän kokoukseen 7.‒8. kesäkuuta. Kokouksessa keskustellaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkintaa koskevista ohjeista. Ohjeiden aiheita ovat sertifiointi, profilointi, suostumus, tietojen siirto ja tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

WP29-tietosuojatyöryhmä on jo aiemmin julkaissut tietosuoja-asetusta koskevia ohjeita
muun muassa tietosuojavastaavien toimenkuvasta. EU:n yleinen
tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016 ja sitä sovelletaan 25.5.2018
alkaen.

Kokouksen muita aiheita ovat Euroopan tietosuojaneuvoston
perustaminen, poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskeva
tietosuojadirektiivi sekä EU:n ja USA:n välinen Privacy Shield -sopimus.
Suomea kokouksessa edustaa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments