Syyttäjälaitoksen uudistamista koskeva ehdotus valmiiksi

21.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työryhmän ehdotuksen mukaan muodostettaisiin uusi Syyttäjälaitos-niminen virasto.

Oikeusministeriön
työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa syyttäjälaitoksen
organisaation uudistamiseksi. Oikeusministeriö linjasi vuonna 2016,että
syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi vuoden 2018 alusta.
Tavoitteena on keventää syyttäjälaitoksen hallintoa ja parantaa
mahdollisuuksia yhtenäistää syyttäjätoimintoja koko maassa. Muutoksella
ei ole vaikutusta toimipaikkojen tai henkilöstön määrään.

Nykyisin syyttäjälaitos muodostuu keskusvirastona toimivasta
Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja kymmenestä syyttäjänvirastosta sekä
Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirastosta.

Työryhmän ehdotuksen mukaan muodostettaisiin uusi
Syyttäjälaitos-niminen virasto. Virasto jakautuisi hallinnollisesti
keskushallintoyksikkönä toimivaan valtakunnansyyttäjän kansliaan ja
operatiivisia tehtäviä hoitaviin viiteen syyttäjäalueeseen.

Virastoa johtaisi valtakunnansyyttäjä, joka toimisi myös
valtakunnansyyttäjän kanslian päällikkönä. Valtakunnansyyttäjä pysyisi
edelleen ylimpänä syyttäjänä ja syyttäjien esimiehenä.

Syyttäjäalue vastaisi syyttäjäntehtävistä alueensa rikosasioissa.
Syyttäjäalueen päällikkönä toimisi johtava aluesyyttäjä, jonka apuna
toimisi yksi tai useampi apulaispäällikkö. Johtava aluesyyttäjä
nimitettäisiin virkaansa enintään viiden vuoden määräajaksi.

Kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän virkanimike muuttuisi
aluesyyttäjäksi. Valtionsyyttäjät keskittyisivät jatkossa nykyistä
enemmän syyttäjäntoiminnan asiantuntijatyöhön sekä syyttäjäntoiminnan
tukemiseen ja ohjaamiseen.

Työryhmän ehdotus on lausunnolla lausuntopalvelu.fi ssä 18.8. saakka. Lakiesitys eduskunnalle on tarkoitus antaa syksyn aikana.

Syyttäjälaitoksen uudistamista koskeva ehdotus valmiiksi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments