Saunalautan pitäminen rannassa edellytti rakennuslupaa

9.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:98

Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Rakennus – Rakennuslupa – Luvan tarve – Saunalautta

Asumiseen käytettävän tilan rannassa
pääosan ajasta sijaitsevan saunalautan katsottiin vastaavan
käyttötarkoituksensa, kokonsa, ulkonäkönsä, rakenteensa ja pysyvyytensä
puolesta tavanomaista rantasaunaa. Se edellytti viranomaisvalvontaa muun
ohella maisemaan, turvallisuuteen, jätevesi- ja jätehuoltoon liittyvien
seikkojen vuoksi. Saunalautan oli näissä oloissa katsottava olevan
rakennus, jonka rakentaminen edellytti rakennuslupaa. Kyse ei siten
ollut maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:ssä tarkoitetusta
toimenpideluvanvaraisesta liikuteltavan laitteen pitämisestä paikallaan
sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen veneilyyn. Koska
saunalautalla ei ollut rakennuslupaa, lautakunta oli voinut määrätä sen
poistettavaksi sakon uhalla.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments