Ruotsin HD: Tekijänoikeusrikos ei ole sellainen rikostyyppi, joka lähtökohtaisesti edellyttäisi ehdotonta vankeusrangaistusta

12.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tänään antamassaan ennakkoratkaisussa pohtinut varsin kattavan tekijänoikeusrikoksen rangaistusarvoa. HD päätyi siihen lopputulokseen, että tekijänoikeuden loukkaus (tekijänoikeusrikos) oli monella tapaa rinnastettavissa tavaramerkin loukkaukseen (teollisoikeusrikokseen), ja viitaten omaan oikeuskäytäntöönsä siltä osin, tuli lopputulokseen, jonka mukaan tekijänoikeusrikos ei varsin laajamittaisenakaan edellytä lähtökohtana ehdotonta vankeusrangaistusta.

Lehdistötiedotteesta:

En man som hade laddat upp ett drygt 100-tal
filmer och TV-serier och medverkat i administrationen av en s.k.
fildelningssajt åtalades och dömdes för upphovsrättsintrång. Högsta
domstolen meddelade prövningstillstånd när det gäller frågan om hur
påföljden ska bestämmas och har nu dömt mannen till villkorlig dom och
böter.

Under knappt två års tid laddade en man upp 125 filmer och TV-serier
på en fildelningssajt. Mannen medverkade också på olika sätt i
administrationen av fildelningssajten. Han dömdes i tingsrätten till
villkorlig dom i förening med samhällstjänst med ett alternativstraff på
sex månaders fängelse. Hovrätten dömde honom till fängelse i åtta
månader.

Högsta domstolen har i första hand haft att ta ställning till frågan
om upphovsrättsintrång är brottslighet av sådan art att det finns skäl
för fängelse också när straffvärdet är måttligt. Domstolen kommer fram
till att så inte är fallet. Ett av huvudskälen till denna slutsats är
att Högsta domstolen i ett tidigare avgörande bedömt att
varumärkesintrång inte är sådan brottslighet att dess art talar för
fängelse. Med hänsyn till det nära släktskap som finns mellan
varumärkesintrång och upphovsrättsintrång slår domstolen nu fast att
upphovsrättsintrång i detta avseende ska behandlas på samma sätt som
varumärkesintrång.

Brottslighetens straffvärde bedöms motsvara fängelse i sex månader.
Eftersom straffvärdet inte är så högt att det i sig motiverar fängelse
och eftersom varken brottslighetens art eller tidigare brottslighet
talar för fängelse bestäms påföljden till villkorlig dom i kombination
med 100 dagsböter.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko ratkaisuun, löytyy täältä: Upphovsrättsintrång är inte brottslighet av sådan art att det finns skäl för fängelse också när straffvärdet är måttligt

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments