OM: Eurooppalainen tutkintamääräys voimaan heinäkuun alussa

28.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Laki rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä tulee voimaan 3.7.2017. Uudella lailla pannaan kansallisesti täytäntöön EU-direktiivi, jossa on kyse todisteiden hankkimiseen rikosasioissa liittyvästä oikeusapumenettelystä EU:n jäsenvaltioiden välillä

Tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Lähtökohtana
on, että jäsenvaltion on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen
mukaisesti pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa annettu
tutkintamääräys. Tutkintamääräys voi koskea erilaisia toimenpiteitä
rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi.

Uudella
lailla EU-maiden välisen rikosoikeusavun ala ei juurikaan laajene
tähänastisesta, mutta yhteistyö muuttuu aiempaa velvoittavammaksi. Uutta
tutkintamääräystä koskevat säännökset korvaavat tähän asti käytössä
olleet osin päällekkäiset oikeusapusopimukset, mikä selkeyttää
yhteistyön tekemistä. Lisäksi oikeusavun pyytäminen vakiolomaketta
käyttäen ja velvoitteet panna tutkintamääräys määräajassa täytäntöön
myös tehostavat oikeusapuyhteistyötä.

Viranomaisten työnjaon
osalta keskeisin muutos on, että jatkossa syyttäjän on vahvistettava
kaikki Suomesta lähtevät tutkintamääräykset. Tähän asti käytäntönä on
ollut, että Suomen oikeusapupyynnöt tekee esitutkintaviranomainen eli
poliisi-, rajavartio- tai tulliviranomainen eikä pyyntöjä tarvitse
vahvistaa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments