Myös paikanetsintä toimistossa voidaan saattaa jälkikäteen tuomioistuimen arvioitavaksi pakkokeinolain sanamuodosta huolimatta

9.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2017:40
Pakkokeino – Etsintä – Kotietsintä – Paikanetsintä
Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen

Tilitoimisto A Oy:n toimitiloissa
oli yhtiön edustajaan kohdistuneiden rikosepäilyjen vuoksi suoritettu
paikanetsintä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla
katsottiin, että yhtiöllä oli oikeus saattaa etsintä tuomioistuimen
tutkittavaksi.

Kysymys myös siitä, olisiko etsintä tullut toimittaa erityisenä kotietsintänä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments