Medialiitto: Lehtien ja kirjojen digi-alv etenee Brysselissä

5.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komission direktiiviehdotus digitaalisten ja painettujen julkaisujen arvonlisäverosta on saanut Euroopan parlamentin tuen 1.6.2017

Parlamentin kanta on neuvoa-antava, sillä lopullisesti
asiasta päättää EU:n neuvosto. Neuvoston on tehtävä ratkaisunsa kaikkien 28
jäsenvaltion yksimielisenä päätöksenä.

Komission ehdotus sallii jäsenvaltioiden alentavan
digitaalisten sanoma- ja aikakauslehtien ja sähkökirjojen arvonlisäveroa. Tällä
hetkellä sähköisten julkaisujen myyntiin on sovellettava kunkin jäsenvaltion
yleistä arvonlisäverokantaa, kun taas painettuihin julkaisuihin saa soveltaa
alennettua verokantaa. Muutoksen jälkeen jäsenvaltiot voisivat soveltaa
julkaisuihin samaa, alennettua verokantaa julkaisumuodosta riippumatta.

Suomessa yleinen verokanta on 24 prosenttia. Painettujen
kirjojen sekä vähintään kuukauden ajaksi tilattujen painettujen lehtien myynti
on 10 prosentin verokannassa.

Komission ehdotus mahdollistaisi jopa nollaverokannan sekä
painetuille että digitaalisille julkaisuille. On kuitenkin mahdollista, ettei
komission ehdotus mene sellaisenaan läpi. Jos jäsenvaltiot ovat erimielisiä,
neuvosto pyrkii sorvaamaan kaikille sopivan kompromissin.

Neuvosto käsittelee arvonlisäveroa seuraavan kerran 16.6.
pidettävässä kokouksessaan. Jos ratkaisu saadaan aikaan, Suomi voisi alentaa
digitaalisten julkaisujen arvonlisäverokannan 1.1.2018 lähtien.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments