Lisätyövoiman tilapäinen käyttö ei merkinnyt, että työ ei olisi vähentynyt

8.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:38

Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen – Sopimussuhteen hiljainen pidennys

Työnantaja oli irtisanonut A:n
toistaiseksi voimassa olleen työsopimuksen taloudellisista ja
tuotannollisista syistä, koska A:n työtehtävät olivat olennaisesti ja
pysyvästi vähentyneet. Työnantaja oli ennen A:n irtisanomista ja sen
jälkeen ottanut samankaltaisiin työtehtäviin sellaisia työntekijöitä,
joita oli tarvittaessa kutsuttu töihin lyhyisiin määräaikaisiin
työsuhteisiin.

Kysymys siitä, mitä merkitystä määräaikaisen lisätyövoiman käytöllä oli irtisanomisen perusteen laillisuutta arvioitaessa.

Kysymys
myös siitä, oliko työsopimus jatkunut työsopimuslain 6 luvun 5 §:n
mukaisesti toistaiseksi voimassa olevana A:n jatkettua yhtiön kanssa
sopimansa mukaisesti työskentelyä yhtiössä irtisanomisajan päättymisen
jälkeen.

KKO:2017:38

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments