KKO:ssa avoinna määräaikainen esittelijäneuvoksen virkasuhde

29.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Esittelijän tehtävä edellyttää hyvää laintuntemusta ja oikeudellista arviointikykyä sekä suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Esittelijöiden erityisiä osaamisen alueita voidaan ottaa tehtävänjaossa huomioon.

Määräaikainen esittelijäneuvoksen (T 13) virkasuhde korkeimmassa oikeudessa ajaksi 1.9.2017–31.12.2018

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, joka antaa ratkaisuja
tulkinnanvaraisissa lainsoveltamistilanteissa. Työ korkeimmassa
oikeudessa mahdollistaa laajan perehtymisen tuomioistuinlaitoksen
toimintaan ja ajankohtaisiin kysymyksiin niin siviili-, rikos- kuin
prosessioikeudenkin alalla. Korkeimmassa oikeudessa voit syventyä
oikeudellisiin haasteisiin ja kouluttautua uuteen sekä kehittää
tuomarintaitoja.

Korkeimmassa oikeudessa asiat käsitellään esittelijän valmistelun ja
ratkaisuehdotusten pohjalta. Valmisteluun kuuluu oikeuskäytännön ja
muiden kotimaisten ja kansainvälisten oikeuslähteiden selvittäminen sekä
eri ratkaisuvaihtoehtojen analysoiminen ja punninta. Esittelijä
osallistuu asian käsittelyyn istunnossa.

Ketkä voivat hakea avoinna olevaa määräaikaista virkasuhdetta

Esittelijäneuvoksen virkasuhde on palkkaluokassa T13 (ilman kokemuslisiä 4937,26 euroa/kk).

Esittelijän viroista on säädetty korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 ja 14 §:ssä sekä tuomioistuinlaissa.

Hakijan tulee täyttää tuomarin viran kelpoisuusvaatimukset.
Kelpoisuusvaatimuksena on tuomioistuinlain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu
oikeustieteen tutkinto sekä viran menestyksellisen hoitamisen
edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat
henkilökohtaiset ominaisuudet.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan
eduksi.

Esittelijän tehtävä edellyttää hyvää laintuntemusta ja oikeudellista
arviointikykyä sekä suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.
Esittelijöiden erityisiä osaamisen alueita voidaan ottaa tehtävänjaossa
huomioon.

Hakumenettely

Hakemus liitteineen (esimerkiksi nimikirja, tutkintotodistus,
työtodistukset, CV, suositus) toimitetaan 9.8.2017 klo 16.15 mennessä
korkeimman oikeuden kirjaamoon, PL 301, 00171 Helsinki, sähköpostiosoite
korkein.oikeus@oikeus.fi ja kirjaamon käyntiosoite Pohjoisesplanadi 3.

Lisätietoja antaa kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, puhelin 02956 40110, sähköposti: tommi.vuorialho@oikeus.fi.

Määräaikainen esittelijäneuvoksen (T 13) virkasuhde

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments