KKO oikaisi rangaistusta lievemmän lain mukaiseksi

28.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:46

Rangaistuksen määrääminen – Yhdyskuntapalvelu
Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus
Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n
vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun 237 tunniksi soveltaen
tuomion antohetkellä voimassa ollutta lakia yhdyskuntaseuraamusten
täytäntöönpanosta. Vastaajalle syyksi luettujen rikosten tekohetkellä
voimassa olleen yhdyskuntapalvelusta annetun lain mukaan
yhdyskuntapalvelurangaistuksen enimmäismäärä oli 200 tuntia. Korkein
oikeus katsoi, että yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun
lain siirtymäsäännöstä tuli tulkita niin, ettei se ollut ristiriidassa
rikoslain ajallista soveltuvuutta koskevan säännöksen kanssa. Tuomio
purettiin A:lle vankeuden sijasta tuomitun
yhdyskuntapalvelurangaistuksen osalta, ja A:lle vankeusrangaistuksen
sijasta tuomittava yhdyskuntapalvelurangaistus oikaistiin rikosten
tekohetkellä voimassa olleen lain mukaiseksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments