Euroopan komissio: Kotouttaminen: Uusi taitoprofiilityökalu, jolla helpotetaan muiden kuin EU-kansalaisten integroitumista työmarkkinoille

20.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio julkaisee tänään YK:n maailmanlaajuisen pakolaispäivän kunniaksi EU:n taitoprofiilityökalun kolmansien maiden kansalaisille

Kyseessä on verkossa ja ilman verkkoyhteyttä käytettävä
verkkoeditointiväline, jonka avulla muut kuin EU-kansalaiset voivat
esitellä taitojaan, tutkintojaan ja kokemuksiaan tavalla, jonka
työnantajat, koulutuksen tarjoajat ja maahanmuuttajien kanssa
työskentelevät järjestöt koko Euroopan unionissa ymmärtävät.

Taitoprofiilityökalu on vastaanottokeskusten, integrointikeskusten,
julkisten työllistymispalvelujen ja muiden EU:n ulkopuolisten maiden
kansalaisille palveluja tarjoavien organisaatioiden ensimmäinen väline,
jolla varmistetaan, että tulijoiden osaaminen ja koulutus tunnistetaan,
ja jonka pohjalta heitä voidaan ohjata koulutukseen ja työhön. Muiden
kuin EU-kansalaisten taitoprofiilin – eräänlaisen ansioluettelon –
tarjoamisen lisäksi työkalu auttaa maahanmuuttoon liittyviä
organisaatioita yksilöimään yksittäisten henkilöiden erityistarpeita
työmarkkinoille pääsemisen kannalta. Näin helpotetaan työnhakijoiden ja
avointen työpaikkojen kohtaamista.

Muiden kuin EU-kansalaisten integroiminen työmarkkinoille on –
erityisesti toteutuneen, käynnissä olevan ja tulevan pakolais- ja
turvapaikanhakijavirran valossa – yksi tärkeimmistä edessämme olevista
haasteista. Epäonnistuneesta kotouttamisesta koituu pitkällä aikavälillä
merkittävästi suurempi lasku kuin itse kotouttamisprosessista, ja
yhteiskunnan digitalisoituessa ja vanhetessa Euroopan on syytä olla
taloutemme tarvitsemille kyvyille houkutteleva kohde.Jotta saisimme
inhimillisestä pääomastamme parhaan hyödyn, meidän on otettava kaikki
EU:ssa olevat kyvyt käyttöön.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments