EU:n tuomioistuimen tuomio: Vastuuta ei voi vierittää käyttäjille myös ylläpito on vastuussa Pirate Bayn kaltaisista palveluista

14.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Teollis- ja tekijänoikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen – 3 artiklan 1 kohta – Yleisölle välittäminen – Käsite – Onlinealusta tiedostojen jakamista varten – Suojattujen tiedostojen jakaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Hoge Raad der Nederlanden (ylin
tuomioistuin, Alankomaat).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee yhtäältä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL 2001, L 167, s.
10) 3 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 3 kohdan sekä toisaalta teollis-
ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL 2004, L
157, s. 45 sekä oikaisu EUVL 2004, L 195, s. 16) 11 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajana on tekijänoikeuksien
haltijoiden etuja puolustava säätiö Stichting Brein ja vastaajina
internetyhteyden tarjoajat Ziggo BV et XS4ALL Internet BV (jäljempänä
XS4ALL) ja joka koskee Stichting Breinin esittämiä vaatimuksia siitä,
että viimeksi mainitut velvoitetaan estämään onlinejakoalusta The Pirate
Bayn (jäljempänä onlinejakoalusta TPB) verkkotunnukset ja IP-osoitteet.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tekijänoikeuden
ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta
tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yleisölle
välittämisen käsitettä on tulkittava siten, että se kattaa pääasiassa
kyseessä olevan kaltaisissa tilanteissa sellaisen internetissä toimivan
jakoalustan saataville saattamisen ja hallinnoinnin, joka indeksoimalla
suojattuja teoksia koskevia metatietoja ja tarjoamalla käyttöön
hakukoneen antaa kyseisen jakoalustan käyttäjille mahdollisuuden
paikallistaa nämä teokset ja jakaa niitä vertaisverkossa (peer-to-peer).

Linkki asiaan C-610/15

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments