Aiempi kielteinen korvauspäätös ei estänyt korvausvaatimusta uudella perusteella

8.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:36

Liikennevakuutus – Vakuutuksesta korvattava vahinko
Vakuutussopimus
Oikeusvoima

Vakuutusyhtiö oli 7.6.2007
antamassaan korvauspäätöksessä ilmoittanut, ettei A:n
liikenneonnettomuudessa saamaa henkilövahinkoa korvata
liikennevakuutuksesta, koska A oli ottanut ajoneuvon käyttöönsä
luvattomasti ja kuljettanut sitä alkoholin vaikutuksen alaisena eikä
korvauksen maksamiseen ollut erityistä syytä. A:lle oli vuonna 2011
selvinnyt, että liikennevahinko oli johtanut pysyvään työkyvyttömyyteen.
Hän oli pyytänyt, että vakuutusyhtiö käsittelee hänen korvausasiansa
tämän johdosta uudelleen. Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut, ettei se
käsittele asiaa uudelleen, koska asia oli jo ratkaistu edellä mainitulla
korvauspäätöksellä.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla katsottiin, ettei A ollut menettänyt oikeutta vaatia
korvausta liikennevahingon aiheuttaman pysyvän työkyvyttömyyden
perusteella, vaikka hän ei ollutkaan nostanut kannetta vakuutusyhtiön
7.6.2007 antaman korvauspäätöksen johdosta vakuutussopimuslain 74 §:ssä
säädetyssä kolmen vuoden määräajassa.

KKO:2017:37

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments