Svea hovrätt tuomitsi henkilön Syyriassa tapahtuneesta törkeästä sotarikoksesta

31.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Svean hovioikeus (Svea hovrätt) on tänään antamallaan tuomiolla pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion asiassa, jossa henkilö oli syytettynä Suomen rikoslaissa lähinnä rikosnimikettä törkeä sotarikos vastaavasta rikoksesta (grovt folkrättsbrott). Vastaajan katsottiin osallistuneen seitsemän vangin teloittamiseen toukokuussa 2012, ja hänet tuomittiin vankeuteen elinkaudeksi sekä karkotettavaksi Ruotsista.

Tuomioistuimen lehdistötiedotteesta:

Svea hovrätt har i dag meddelat dom mot en man i
ett mål om grovt folkrättsbrott i Syrien.

Mannen åtalades i Stockholms tingsrätt för att ha deltagit i en
avrättning av sju personer i Syrien i maj 2012. Tingsrätten dömde mannen
för grovt folkrättsbrott och bestämde straffet till livstids fängelse.
Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens dom.

Den åtalade var medlem i en gruppering i Syrien som hade tagit
fångar. Han deltog tillsammans med flera andra i en avrättning och sköt
själv en av fångarna. Den åtalades invändning att avrättningen skett på
order och avsett verkställighet av ett utdömt dödstraff av en legitim
domstol efter en rättvis rättegång har inte heller i hovrätten
godtagits.

I den pågående väpnade konflikten i Syrien hade den åtalade anslutit
sig till en väpnad gruppering i maj 2012. Han har kort därefter deltagit
i en attack där flera soldater från den syriska regimen
tillfångatagits. Sju av soldaterna har mindre än två dygn senare
skjutits ihjäl vid en massavrättning. Den åtalade deltog i avrättningen
och sköt en av de tillfångatagna soldaterna. Händelsen filmades och
efter det att den åtalade tagit sig till Sverige greps han och åtalades.

Den åtalade har invänt att han på order verkställt ett utdömt
dödsstraff av en legitim domstol efter en rättvis rättegång. Hovrätten
delar tingsrättens bedömning att det i och för sig är möjligt även för
icke-statliga aktörer att i vissa situationer upprätta egna domstolar.
Liksom tingsrätten kommer hovrätten fram till att det är klarlagt att
avrättningen hölls mindre än två dygn efter tillfångatagandet av
soldaterna. Bland annat därför är det uteslutet att avrättningen kan ha
föregåtts av en rättvis rättegång där soldaterna dömts till döden. Hans
invändning godtas alltså inte. Därför döms han även i hovrätten för
grovt folkrättsbrott till fängelse på livstid samt utvisas från Sverige
och får inte återvända hit.

Lehdistötiedote löytyy täältä: Svea hovrätt meddelar i dag dom i mål om grovt folkrättsbrott

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments