Svea hovrätt: romaneille vahingonkorvausta rekisteröinnistä etnisen alkuperän takia

3.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa Svea hovrätt on vahvistanut käräjäoikeuden tuomion siitä, että romaneilla, jotka olivat joutuneet poliisin ns. “kiertävien” tai “kiertolaisten” (“kringresande”) rekisteriin pelkästään etnisen taustansa perusteella, oli oikeus 30.000 Ruotsin kruunun suuruiseen kärsimyskorvaukseen.

Hovioikeus toteaa lehdistötiedotteessaan, että valtio ei ollut esittänyt mitään selvitystä siitä, minkä vuoksi henkilöt oli kyseiseen rekisteriin merkitty, lukuun ottamatta yleistä viittausta poliisin työskentelymenetelmiin, joiden perusteella tiedustelutoiminnassa tulee käsitellä vihjetietoja.

Lehdistötiedotteesta:

Hösten 2013 avslöjade Dagens Nyheter att skånepolisen hade ett
register, kallat Kringresande-registret, som omfattade tusentals romer.
Elva personer har därefter begärt att få 30 000 kr var i skadestånd för
att de har registrerats i registret enbart på grund av att sitt romska
ursprung. Staten, genom Justitiekanslern, har motsatt sig detta.
Stockholms tingsrätt har dömt till romernas fördel.

I hovrätten har Staten fortsatt att hävda att personerna inte har
registerats enbart på grund av etnicitet i strid med polisdatalagen och
motsatt sig att betala skadestånd. Staten har dock inte gett någon
förklaring till varför personerna har funnits med i registret utan
allmänt hänvisat till polisens arbetsmetoder med att bearbeta tips inom
underrättelseverksamheten. Staten har i hovrätten erkänt att
behandlingen av personerna har inneburit en kränkning av deras
rättigheter enligt Europakonventionen.

Hovrätten har konstaterat att Kringresanderegistret i stor
utsträckning omfattat romer, att ordet kringresande leder tankarna till
just romer och att polisens arbetssätt synes ha blivit en kartläggning
av romer. Ingen av personerna i målet, som alla bor i Stockholmsområdet,
har varit misstänkta för brott, är släkt med eller har kopplingar till
de romska familjer i Skåne som polisen börjat kartlägga. Enligt
hovrätten har därför inte annat kommit fram än att aktuella personers
uppgifter lagts in i Kringresanderegistret enbart på grund av sitt
etniska ursprung.

Hovrätten har gjort bedömningen att den kränkning som de registrerade
som fört talan i målet utsatts för är allvarlig och att den begärda
ersättningen är skälig, bl.a. med tanke på den historia av utsatthet och
kränkningar av romer som finns. Hovrätten fastställer därför
tingsrättens dom.

Lehdistötiedote löytyy täältä: Romer får skadestånd för att de funnits med i Kringresanderegistret enbart på grund…

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments