Maksullisen veneajelun aikana tapahtuneesta vammautumisesta seurannut korvausoikeudenkäynti kuului merioikeudessa käsiteltäväksi

16.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:24

Tuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai merioikeus

A oli osallistunut X Oy:n järjestämään
tilaisuuteen, jonka ohjelmaan oli sisältynyt veneajelu yhtiön
omistamalla 20-paikkaisella niin sanotulla RIB-veneellä. A vaati
käräjäoikeudessa X Oy:ltä veneajelun järjestäjänä vahingonkorvausta
sillä perusteella, että hän oli loukannut selkänsä veneajelussa sen
seurauksena, että veneen kuljettaja oli ajanut liian suurella
tilannenopeudella ristiaallokkoon ottamatta huomioon vallinneita
meriolosuhteita. X Oy vaati kanteen hylkäämistä lausuen muun ohella,
että A oli ollut tietoinen veneajelun luonteesta ja hyväksynyt siihen
liittyneen riskin eikä yhtiö ollut menetellyt tuottamuksellisesti.
Korkein oikeus katsoi ratkaisussa mainituilla perusteilla, että asiaan
oli sovellettava merilakia ja ettei käräjäoikeus ollut toimivaltainen
tutkimaan kannetta, vaan se olisi tullut käsitellä toimivaltaisessa
merioikeudessa. Asia siirrettiin toimivaltaisen merioikeuden
käsiteltäväksi. (Ään.)

KKO:2017:24

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments