Henkilöstöryhmällä, joka ei ollut työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistyksen jäseniä vaan kuuluivat toiseen työntekijäyhdistykseen, oli oikeus valita keskuudestaan luottamusvaltuutettu

23.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:29

Työsopimus – Luottamusvaltuutettu
Perustuslaki – Yhdistymisvapaus

Työnantajayhtiötä sitovaan
työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistyksen jäsenet olivat
valinneet yhtiöön luottamusmiehen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta
ilmenevillä perusteilla katsottiin, että tämän estämättä toiseen
henkilöstöryhmään kuuluvilla työntekijöillä, jotka eivät olleet
työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistyksen jäseniä vaan
kuuluivat toiseen työntekijäyhdistykseen, oli oikeus valita
keskuudestaan työsopimuslain 13 luvun 3 §:ssä tarkoitettu
luottamusvaltuutettu, vaikka yhtiötä sitovaa työehtosopimusta osittain
sovellettiinkin myös heidän työsuhteisiinsa. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments