EU:n tuomioistuimen tuomio kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellosta

31.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 45 artikla – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – Velvollisuus rekisteröidä Belgiassa asuvan henkilön omistama ajoneuvo, joka on tarkoitettu käytettäväksi Italiassa

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Brysselin
ranskankielinen ensimmäisen asteen tuomioistuin (Belgia)).

Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 18, SEUT 20, SEUT 45, SEUT 49 ja SEUT 56 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty rikosasiassa, jossa U:ta, joka on Italian
kansalainen ja Euroopan komission virkamies, syytetään siitä, että hän
on ajanut Belgiassa Italiassa rekisteröidyllä ajoneuvolla.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT
45 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä
olevan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan kaikkien
jäsenvaltiossa asuvien työntekijöiden on rekisteröitävä kyseisessä
jäsenvaltiossa omistamansa ajoneuvo, joka on jo rekisteröity toisessa
jäsenvaltiossa ja joka on tarkoitettu pääosin käytettäväksi mainitun
toisen jäsenvaltion alueella.

Linkki asiaan C-420/15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments