Dublin III -asetuksen soveltamisessa oleellista oli hakijan alaikäisyys hakemusta jätettäessä

12.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:77

Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – Alaikäisenä jätetty hakemus – Täysi-ikäistyminen asian käsittelyn aikana

Valittaja oli hakenut
kansainvälistä suojelua Suomesta alaikäisenä. Hänet oli aiemmin
rekisteröity laittomasta ulkorajanylityksestä Bulgariassa ja Unkarissa
sekä turvapaikanhakijana Bulgariassa. Asiassa oli ratkaistavana, oliko
valittajan täällä alaikäisenä jättämä hakemus käsiteltävä Dublin III
-asetuksen 8 artiklan 4 kohdan perusteella Suomessa, vaikka valittaja
oli täällä tullut täysi-ikäiseksi asian käsittelyn aikana.

Säännöksen
sanamuodon ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella
korkein hallinto-oikeus katsoi, että vastuussa olevan jäsenvaltion
määrittämisessä ratkaisevana oli pidettävä hakemuksen jättämisen
ajankohtaa. Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset
kumottiin ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen
käsiteltäväksi.

KHO:2017:77

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments