AOA: Laki ei anna vastausta, tuleeko esitutkintapöytäkirja julkiseksi, kun pääkäsittely peruutetaan asianosaisen poissaolon vuoksi

5.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisilaitos kieltäytyi antamasta toimittajalle esitutkintapöytäkirjaa. Oliko asia ollut esillä istunnossa?

tuomioistuimelle toimitettu oikeudenkäyntiasiakirja tulee julkiseksi muussa kuin 2 kohdassa tarkoitetussa rikosasiassa asiaa ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltäessä, kun asia on ollut esillä suullisessa käsittelyssä…

… asia on siinä määrin oikeudellisesti tulkinnanvarainen, ettei minulla ole perusteita arvostella sen paremmin poliisin kuin käräjäoikeuden menettelyä asiassa. Ymmärrän sinänsä kantelijan esille tuomat sinänsä perustellut näkökohdat. Kuitenkin kuten edellä olen tuonut esille, tilanne ei aivan täysin rinnastu teknisiin valmisteluistuntoihin, ja myös salassapitämistä puoltavia argumentteja on esitettävissä. Kysymys kaipaisi oikeustilaa selkeyttäviä oikeusratkaisuja.

Avaa ratkaisu pdf -tiedostona

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments