Työryhmä valmistelemaan lakia rangaistusluonteisista hallinnollisista seuraamuksista

1.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tavoitteena on laatia eri seuraamuslajeihin laajasti soveltuvat säännösehdotukset, jotta tarve asiaa koskevalle erityissääntelylle jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Oikeusministeriön
asettama työryhmä ryhtyy valmistelemaan rangaistusluonteisia
hallinnollisia seuraamuksia koskevaa yleistä lainsäädäntöä.
Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia ovat esimerkiksi
erilaiset rikkomus- ja seuraamusmaksut, kuten kilpailunrikkomusmaksu ja
joukkoliikenteen tarkastusmaksu.

Hallinnollisten seuraamusten käyttö on lisääntynyt eri
hallinnonaloilla. Seuraamuksilla pyritään ennaltaehkäisemään
lainvastainen toiminta ja toisaalta estämään sen jatkaminen.

Hallinnollisista seuraamuksista säädetään nykyisin vaihtelevasti eri
aloja koskevissa erityislaeissa. Sääntelyn selkeyttäminen on yhtenä
toimenpiteenä ministeri Jari Lindströmin ohjelmassa oikeudenhoidon
kehittämiseksi.

Työryhmän tavoitteena on laatia eri seuraamuslajeihin laajasti
soveltuvat säännösehdotukset, jotta tarve asiaa koskevalle
erityissääntelylle jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Sääntelyn kohteena
ovat ennen muuta seuraamuksen määräämisen ja täytäntöönpanon perusteet
sekä oikeusturvakysymykset. Työryhmän tulee myös määritellä yhtenäiset
periaatteet rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten
käyttöalalle.

Työryhmän toimikausi on 1.6.2017 – 31.8.2018. Parhaillaan on
käynnissä pohjoismainen tutkimushanke hallinnollisten seuraamusten
käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuksessa saatua tietoa on
tarkoitus käyttää työryhmän työn pohjana.

Työryhmä valmistelemaan lakia rangaistusluonteisista hallinnollisista seuraamuksista

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments