Tietosuojavaltuutettu: Tietosuojaa koskevasta vaikutusten arvioinnista tarkentavia ohjeita

21.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan vaikutusten arviointia on tehtävä, kun henkilötietojen käsittelyyn kohdistuu korkea riski

Vaikutuksia on arvioitava esimerkiksi
silloin, kun käsitellään suuria määriä arkaluonteisia tietoja tai
käytetään uutta teknologiaa. WP29-tietosuojatyöryhmän julkaisema opas
tarkentaa, milloin ja miten vaikutusten arviointi toteutetaan.

Tietosuoja-asetuksessa
rekisterinpitäjän velvoitteet määritellään riskiperusteisesti.
Velvollisuudet ja tarvittavat suojatoimet määräytyvät sen mukaan, kuinka
riskialtista henkilötietojen käsittely on rekisteröidyn oikeuksille ja
vapauksille. Uudessa oppaassa kerrotaan vaikutusten arviointiin
liittyvistä käytännöistä ja riskien määrittelystä.

Vaikutusten arvioinnista julkaistu
opas on englanninkielinen, mutta se käännetään EU:n toimesta myös
suomeksi ja ruotsiksi. Käännösten julkaisuajankohtaa ei ole ilmoitettu.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments