Södertälje tingsrätt hylkäsi syytteen 22 vuotta vanhasta murhasta osittaisesta tunnustamisesta huolimatta

24.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Södertäljen käräjäoikeus on tänään antamallaan tuomiolla hylännyt syytteet tapauksessa, jossa vuonna 1994 tapahtuneen henkirikoksen oli vuonna 2016 oma-aloitteisesti tunnustanut nyt syytteessä ollut nainen. Pääkäsittelyn aikana tunnustus muuttui siten, että täytetyn murhan sijasta hän tunnusti murhan yrityksen. Käräjäoikeus päätyi hylkäämän syytteen kokonaisuudessaan, koska tunnustamista ei voitu pitää luotettavana.

Käräjäoikeus kiinnitti ratkaisussaan huomiota siihen, että henkirikoksella on mahdollisia vaihtoehtoisia tekijöitä, että vastaaja oli tekoaikaan käyttänyt päihteitä ja että hänellä oli mielenterveysongelmia, sekä että hänen kertomuksensa oli tietyiltä osin epälooginen ja todistelun kanssa osin ristiriitainen. Eri mieltä olleet lautamiehet olisivat tuominneet naisen tunnustamisen perusteella murhan yrityksestä.

Lehdistötiedotteesta:

Den 8 november 1994 hittades en avliden man vid ett flerfamiljs hus i
Ronna, Södertälje. Mannen hade en kniv i ena handen och uppvisade ett
flertal skador, bl.a. djupa sårskador i halsen. Förundersökning med
misstanke om brott inleddes, men lades ner i december samma år eftersom
händelsen rubricerades som självmord.

Den 8 december 2016 polisanmälde en 63-årig kvinna sig själv. Hon
uppgav att hon dödat den påträffade mannen med en kniv och erkände mord.
Kvinnan åtalades sedermera för mord. Under rättegången ändrade hon sin
inställning och förnekade att hon dödat mannen, men erkände försök till
mord. Under huvudförhandlingen genomfördes ett flertal förhör och lades
fram omfattande skriftlig utredning, i form bl.a. av protokoll från
brottsplatsundersökning och obduktion genomförda 1994.

Tingsrätten anser att det är utrett dels att mannen inte begick
självmord och dels att han berövades livet av någon eller några
personer. Kvinnan frikänns dock från alla missankar om brott. Domstolen
anser att det kan ifrågasättas om hon har berättat hela sanningen om
händelsen och att det finns omständigheter som medför att hennes
uppgifter inte kan bedömas som tillförlitliga i alla delar. I domen
pekas på att kvinnans berättelse i viss mån är ologisk och motsägs av
övrig utredning. Tingsrätten konstaterar att finns alternativa
gärningsmän och att det som framkommit om kvinnans missbruk av alkohol
och narkotikaklassade tabletter samt om hennes psykiska tillstånd vid
tiden när hon angav sig medför att erkännandet inte kan ligga till grund
för en fällande dom.

Domstolen är inte enig i bedömningen. De ledamöter som är skiljaktiga
från domen anser att kvinnans erkännande är tillförlitligt och att hon
ska dömas för försök till mord.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Friande dom i mål om åtal för 22 år gammalt mord

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments