Selvitys haalarikameroiden käyttöönotosta poliisissa

25.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisin sisäinen selvitys ei näe ongelmaa kuvaamisessa kotirauhan piirissä

Selvityksessä todetaan:

Kotirauhan ja julkisrauhan rikosoikeudellinen suoja ei ole täysin ongelmaton poliisin kuvaamisen kannalta. Varsinkin jos poliisi toimenpiteen aikana kuvaa tai katselee kameralla taikka muulla teknisellä laitteella, hankkii tietoa ja tallentaa tiedon tehtävän hoitamista varten. Salakatselun tunnusmerkistöön ei ole sisällytetty poliisin toimintaa ajatellen sellaista välitöntä oikeuttamisperustetta, jonka turvin poliisi pystyisi ilman toimivaltaperustetta katselemaan tai kuvaamaan kotirauhan suojaamassa paikassa käyttämällä teknistä laitetta. Myöskään kuvaamisen kohteena olevan suostumus ei välttämättä aina ole lain tarkoittamalla tavalla vapaaehtoinen, koska suostumuksen antamiseen voi vaikuttaa virheellinen käsitys poliisin toimivaltaperusteen olemassaolosta.
Kuitenkin silloin, kun poliisin toimenpide kotirauhan tai julkisrauhan suojaamassa paikassa on sinänsä oikeudellisesti perusteltu, on poliisilla myös tehtävän edellyttämä toimivaltaperuste. Tällöin voidaan toimenpiteen yhteydessä kuvata käyttäen hyödyksi kameraa tai muuta kuvaamiseen  tarkoitettua teknistä laitetta, jos se on tarpeellista poliisin toimenpiteen toteuttamisen kannalta tai poliisin toimenpiteen dokumentoimiseksi. Toimittaessa kotirauhan tai julkisrauhan suojaamassa paikassa on kameran tai muun kuvaamisen tarkoitetun teknisen laitteen käytössä kiinnitettävä huomiota seuraavaan viiteen asiaan;

  1. onko poliisilla toimivaltaperuste, joka mahdollistaa toimenpiteiden suorittamisen kotirauha tai julkisrauhan suojaamassa paikassa,
  2. kuvataanko ja tallennetaanko toimenpiteen yhteydessä ainoastaan sellaisia yksityisyyteen kuuluvia asioita, jotka voidaan havaita myös kuvaajan ja laitteen käyttäjän omin aistihavainnoin,
  3. käyttääkö poliisi kameraa tai muuta kuvaamiseen tarkoitettua teknistä laitetta omien aistihavaintojensa tukena muistiinpanojen tekemistä varten ja
  4. kotirauhan tai julkisrauhan piirissä luvallisesti oleskeleva on antanut joko nimenomaisen tai konkludenttisen suostumuksensa kameran tai muun teknisen laitteen käyttöä varten vai
  5. onko heti alussa kysymys rikoksen esitutkinnasta, poliisitutkinnasta tai muusta sellaisesta, jossa kameraa tai muuta kuvaamiseen tarkoitettua teknistä laitetta käytetään näytön tai muiden todisteiden hankkimiseen.

Kyseisissä tilanteissa tulee kuvaaminen tehdä korostetun avoimesti. Kuvaamisesta tulee kertoa sen kohteena oleville henkilöille, jos se on mahdollista poliisitoimintaa häiritsemättä tai vaarantamatta.

Tiedote: Poliisi
harkitsee virkapukuun kiinnitettävän kameran käyttöönottoa –
Haalarikamerat parantaisivat poliisin työturvallisuutta
(Poliisihallitus)

Julkaisun verkkoversio (pdf 368 kt)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments