OM ottaa vastaan ns. lupalakimiesten hakemuksia Valvontalautakunnan jäseneksi ja varajäseneksi

26.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustava jäsen ja varajäsen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan

Asianajajista annetun lain
(716/2011) 7 a §:n mukaan valvontalautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja
yksitoista muuta jäsentä sekä heidän kunkin henkilökohtaiset
varajäsenensä. Kahden jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla luvan
saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettuja luvan
saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Valvontalautakunnan jäsenten ja
varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustavan jäsenen ja
varajäsenen toimikausi päättyy valvontalautakunnassa 31.12.2017. Nyt
nimitettävän jäsenen ja hänen varajäsenensä toimikausi on siten 1.1.2018
– 31.12.2020.

Valtioneuvosto nimittää asianajajakuntaan kuulumattomat
valvontalautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä oikeusministeriön
esityksestä. Ennen esityksen tekemistä oikeusministeriön on pyydettävä
ehdokkaiden kelpoisuudesta tehtävään asianajajayhdistyksen lausunto,
jonka on muiden asianajajakuntaan kuulumattomien kuin luvan saaneita
oikeudenkäyntiavustajia edustavien ehdokkaiden osalta oltava puoltava.
Lausunto on pyydettävä kaksi kertaa niin monesta ehdokkaasta kuin on
nimitettäviä.

Oikeusministeriölle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava
oikeusministeriön kirjaamoon viimeistään 5.5.2017 ennen virka-ajan
päättymistä. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo.

Luvan
saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustava jäsen ja varajäsen suomen
asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi
1.1.2018 – 31.12.2020
(Viimeinen hakupäivä: 5.5.2017)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments