KKV antoi ensimmäisen päätöksensä julkisten hankintojen valvonnassa

21.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 1.1.2017 lähtien valvonut hankintalain noudattamista ja erityisesti laittomia suorahankintoja.

Virasto on nyt kiinnittänyt Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) huomiota hankintalain tavoitteiden ja
periaatteiden toteutumiseen hankintamenettelyssä.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) etälääketieteellisten
vastuulääkäripalveluiden kilpailutuksesta on julkaistu hankintailmoitus
julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa 9.1.2017.
KKV:lle tehdyn toimenpidepyynnön mukaan tarjouspyynnön vertailuperusteet
suosivat käytännössä yhtä markkinoilla toimivaa palveluntuottajaa ja
sulkevat pois muut potentiaaliset tarjoajat ja palveluntuottajat.

Selvitystensä perusteella KKV katsoo, että
vertailuperusteiden painotuksen vuoksi todennäköisesti vain yhdellä
toimittajalla on mahdollisuus voittaa kilpailutus. Tästä johtuen aitoa
kilpailua ei välttämättä pääse syntymään ja yksi toimittaja voi
käytännössä hinnoitella palvelunsa haluamallaan tavalla. Tarjouspyynnön
vertailuperusteet voivat johtaa siihen, että markkinatilanteen
mahdollistamaa kilpailua markkinatoimijoiden välillä ei hyödynnetä
kilpailutuksessa.

18.4.2017 antamassaan päätöksessä KKV kiinnitti
hankintayksikön huomion hankintalain 2 §:stä ilmeneviin hankintalain
tavoitteisiin ja hankintalain 3 §:n mukaisiin periaatteisiin.
Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja
aikaansaada todellista kilpailua markkinatoimijoiden välille.
Hankintamenettelyn osallistujia on kohdeltava tasapuolisesti ja
syrjimättömästi. Hankintayksikön on myös toimittava avoimesti ja
suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

KKV katsoi, että hankintayksikön olisi tullut
toteuttaa etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden kilpailutus ja
vertailuperusteiden asettaminen tavalla, joka mahdollistaa aidon
kilpailutilanteen eri terveyspalvelutoimijoiden välillä, palveluiden
laatua kuitenkaan vaarantamatta.

Julkinen versio päätöksestä

Tiedote: KKV antoi ensimmäisen päätöksensä julkisten hankintojen valvonnassa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments