KHO: Konkurssipesän on toimitettava jäte käsittelylaitokseen

4.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yhtiön konkurssipesä oli jätteen haltijana jätelain säännösten mukaisesti vastuussa jätekemikaalien ja muun vaaralliseksi luokiteltavan jätteen toimittamisesta asianmukaiseen käsittelylaitokseen

Yhtiön toiminta oli konkurssin takia
loppunut ja toiminnasta oli jäänyt jätekemikaaleja ja muita
vaaralliseksi luokiteltavia jätteitä laitosalueille. Yhtiön
konkurssipesä oli jätteen haltijana jätelain säännösten mukaisesti
vastuussa jätekemikaalien ja muun vaaralliseksi luokiteltavan jätteen
toimittamisesta asianmukaiseen käsittelylaitokseen. Asiassa ei ollut
kysymys jätehuoltokustannuksia koskevan saamisoikeuden toteuttamisesta,
eikä konkurssilain 16 luvun 2 §:n 1 momentin säännöksellä siten ollut
asiassa konkurssipesän jätehuoltovastuun kannalta merkitystä.
Hallintopakkoasiassa oli kysymys jätteen haltijan julkisoikeudellisesta
ympäristövastuusta haitallisen tai vaarallisen tilan korjaamiseksi.
Tähän nähden asiassa ei ollut merkitystä myöskään sillä
valitusperusteella, että jätteellä ei mahdollisesti ole erityistä
varallisuusarvoa.

KHO:2017:53

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments