Kaksi määräaikaista esittelijäneuvoksen virkaa korkeimmassa oikeudessa

10.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomarien ohella nimitettäväksi voivat esimerkiksi tulla myös sellaiset hakijat, joiden aikaisempi kokemus ja asiantuntemus on peräisin asianajo- tai syyttäjätehtävistä taikka lainvalmisteluun, yliopistotutkimukseen tai laillisuusvalvontaan liittyvistä töistä.

Kaksi määräaikaista esittelijäneuvoksen virkaa (T 13) korkeimmassa oikeudessa

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, joka antaa ratkaisuja
tulkinnanvaraisissa lainsoveltamistilanteissa. Työ korkeimmassa
oikeudessa mahdollistaa laajan perehtymisen tuomioistuinlaitoksen
toimintaan ja ajankohtaisiin kysymyksiin niin siviili-, rikos- kuin
prosessioikeudenkin alalla. Korkeimmassa oikeudessa voit syventyä
oikeudellisiin haasteisiin ja kouluttautua uuteen sekä kehittää
tuomarintaitoja.

Korkeimmassa oikeudessa asiat käsitellään esittelijän valmistelun ja
ratkaisuehdotusten pohjalta. Valmisteluun kuuluu oikeuskäytännön ja
muiden kotimaisten ja kansainvälisten oikeuslähteiden selvittäminen sekä
eri ratkaisuvaihtoehtojen analysoiminen ja punninta. Esittelijä
osallistuu asian käsittelyyn istunnossa.

Ketkä voivat hakea avoinna olevia virkoja

Avoinna olevat esittelijäneuvoksen virat ovat määräajaksi täytettäviä
virkoja, jollaiseen voidaan nimittää enintään viideksi vuodeksi
kerrallaan. Esittelijäneuvoksen virka on palkkaluokassa T13 (ilman
kokemuslisiä 4937,26 euroa/kk), mikä vastaa käräjätuomarin viran ylintä
palkkausta.

Esittelijän viroista on säädetty korkeimmasta oikeudesta annetun lain
13 ja 14 §:ssa sekä tuomioistuinlaissa. Tarkoituksena on laajentaa
esittelijöiden rekrytointipiiriä ja turvata esittelijöiden monipuolinen
asiantuntemus. Samalla voidaan edistää tuomioistuimissa ja laajemminkin
oikeudenhoidon alalla toimivien kouluttautumis- ja
pätevöitymismahdollisuuksia ja avata uusia urapolkuja. Tuomarien tai
muiden tuomioistuimissa työskentelevien ohella nimitettäväksi voivat
esimerkiksi tulla myös sellaiset hakijat, joiden aikaisempi kokemus ja
asiantuntemus on peräisin asianajo- tai syyttäjätehtävistä taikka
lainvalmisteluun, yliopistotutkimukseen tai laillisuusvalvontaan
liittyvistä töistä.

Avoinna olevia virkoja ei ole suunnattu tiettyyn oikeudenalaan.
Vaikka esittelijöiden erityisiä osaamisen alueita voidaan tehtävänjaossa
ottaa huomioon, esittelijöiden toimenkuva on laaja.

Hakijan tulee täyttää tuomarin viran kelpoisuusvaatimukset.
Kelpoisuusvaatimuksena on tuomioistuinlain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu
oikeustieteen tutkinto sekä viran menestyksellisen hoitamisen
edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat
henkilökohtaiset ominaisuudet. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen
erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Esittelijän tehtävä edellyttää hyvää laintuntemusta ja oikeudellista
arviointikykyä sekä suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Työ on
itsenäistä ja vapaata.

Hakumenettely

Hakemus liitteineen (esimerkiksi nimikirja, tutkintotodistus, CV,
suositus) toimitetaan 21.4.2017 klo 16.15 mennessä korkeimman oikeuden
kirjaamoon, PL 301, 00171 Helsinki, sähköpostiosoite
korkein.oikeus@oikeus.fi ja kirjaamon käyntiosoite Pohjoisesplanadi 3.

Hakijat voivat esittää toivomuksiaan niin aloittamisajankohdan kuin määräajan pituudenkin osalta.

Kaksi määräaikasta esittelijäneuvoksen virkaa (T 13)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments