Johtoryhmän muuta henkilöstöä parempi sairauskuluvakuutus oli vain lisäkustannuksen osalta verotettava etu

20.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:60

Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Työnantajan järjestämä työterveyshuolto – Ryhmäsairauskuluvakuutus – Johtoryhmän kattavampi vakuutus – Veronalaisen edun määrä

B Oy oli aiemmin ottanut koko
noin 400 henkilön henkilökunnalleen X-ryhmäsairauskuluvakuutuksen
täydentämään lakisääteistä työterveyshuoltoa. Vakuutus kattoi tiettyjen
palveluntarjoajien toimipisteissä annetun sairauksien ja tapaturmien
hoidon kustannuksia. Vakuutus ei kattanut lääkkeitä tai fysioterapiaa,
ja vakuutuksen käyttämisen edellytyksenä oli työterveyshuollon lähete. B
Oy oli suunnitellut ottavansa seitsemän henkilöä käsittävälle
johtoryhmälleen X-ryhmäsairauskuluvakuutusta laajemman
Y-ryhmäsairauskuluvakuutuksen. Tämä vakuutus kattaisi sairauksien ja
tapaturmien hoidon lisäksi lääkekulut, fysioterapian sekä psyko- ja
muiden terapioiden kuluja. Vakuutettu voisi hakeutua erikseen
määriteltyyn erikoislääkärihoitoon ilman lähetettä työterveyshuollosta.

B
Oy:n johtoryhmän jäsen A oli pyytänyt keskusverolautakunnalta
ennakkoratkaisua siitä, muodostuuko hänelle
Y-ryhmäsairauskuluvakuutuksen perusteella veronalaista etua ja mikä
olisi veronalaisen edun määrä. Keskusverolautakunta oli katsonut, että B
Oy:n Y-ryhmäsairauskuluvakuutuksesta A:n osalta suorittama
vakuutusmaksu oli kokonaan A:n verotettavaa tuloa.

Asiassa
oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kyse vain A:n
Y-ryhmäsairauskuluvakuutuksen perusteella saaman veronalaisen edun
määrästä. Korkein hallinto-oikeus totesi, että suunnitellun laajemman
vakuutuksen perusteella A saisi edelleen samat edut kuin koko muu B Oy:n
henkilökunta ja sen lisäksi Y-ryhmäsairauskuluvakuutukseen sisältyvät
muut edut. Näin ollen A:n veronalaiseksi tuloksi ei ollut katsottava
sitä osaa häntä koskevasta Y-ryhmäsairauskuluvakuutuksen
vakuutusmaksusta, joka vastaa sen vakuutusmaksun määrää, joka A:han
kohdistuisi, jos B Oy järjestäisi hänelle saman tavanomaisen ja
kohtuullisen työterveyshuollon, jonka se oli järjestänyt koko muulle
henkilökunnalle. Tämän vuoksi A:n veronalaista ansiotuloa oli vain se
osa häntä koskevasta ryhmäsairauskuluvakuutuksen vakuutusmaksusta, joka
ylitti tavanomaisen ja kohtuullisen tason mukaisen vakuutusturvan A:ta
koskevan vakuutusmaksun määrän. Ennakkoratkaisu verovuosille 2016 ja
2017.

KHO:2017:60

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments