Euroopan komissio: Komissio esittää ensisijaisia toimia kaikkien lasten suojelemiseksi muuttoliikkeen yhteydessä

18.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana EU:hun on saapunut yhä enemmän lapsia, joista monet ovat tulleet ilman perhettään

EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädäntö tarjoaa hyvät puitteet suojelulle.
Maahantulijoiden määrä on kuitenkin viime aikoina kasvanut jyrkästi, ja
tämä on aiheuttanut paineita kansallisille järjestelmille ja paljastanut
niissä olevia puutteita. Tämän vuoksi komissio on tänään esittänyt
toimia, joilla on tarkoitus parantaa kaikkien maahantulijalasten
suojelua prosessin kaikissa vaiheissa. Maahantulijalasten henkilöllisyys
olisi selvitettävä viipymättä heidän saavuttuaan EU:hun. Lisäksi olisi
varmistettava, että he saavat lapsen tarpeita vastaavaa kohtelua. Lasten
olisi voitava turvautua koulutetun henkilökunnan apuun asemansa
määrittämisen aikana, ja heille olisi tarjottava kestävät
tulevaisuudennäkymät parantamalla heidän mahdollisuuksiaan päästä
koulutuksen ja terveydenhoidon piiriin. Lastensuojelu on keskeinen osa
Euroopan muuttoliikeagendaa, ja komissio tukee jäsenvaltioita myös
jatkossa järjestämällä koulutusta sekä tarjoamalla ohjeistusta,
toiminnallista tukea ja rahoitusta.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments