Euroopan komissio esittelee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin

27.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeudenmukaisemman ja sosiaalisesti vahvemman Euroopan rakentaminen on nykyisen komission keskeinen tavoite

Euroopan komissio on lupauksensa mukaisesti hyväksynyt ehdotuksensa
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi. Pilarissa esitetään 20
keskeistä periaatetta ja oikeutta, joilla tuetaan oikeudenmukaisia ja
moitteettomasti toimivia työmarkkinoita ja hyvinvointijärjestelmiä.
Pilarin on tarkoitus antaa suuntaa uudelle lähentymisprosessille, joka
parantaa työ- ja elinoloja Euroopassa. Se on kehitetty lähinnä
euroalueen maita silmällä pitäen, mutta sitä voidaan soveltaa kaikkiin
niihin EU:n jäsenvaltioihin, jotka haluavat siihen osallistua.

Seuraavat vaiheet

Pilari esitettiin 26.4 käyttäen kahta samansisältöistä oikeudellista
välinettä: heti voimaan tulevaa komission suositusta sekä ehdotusta
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseksi julistukseksi.
Komissio käynnistää tältä pohjalta Euroopan parlamentin ja neuvoston
kanssa keskustelut, joiden tarkoituksena on hankkia pilarille laaja
poliittinen tuki ja korkean tason vahvistus.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments