EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteista

7.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumaton yhdenvertainen kohtelu – Direktiivi 2000/43/EY – 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta – Luottolaitos, joka vaatii moottoriajoneuvon ostamista varten lainaa hakevilta henkilöiltä, jotka ovat todistaneet henkilöllisyytensä ajokortillaan, jossa heidän syntymämaanaan mainitaan muu kuin Euroopan unionin tai Euroopan vapaakauppajärjestön jäsenvaltio, henkilöllisyydestä lisätodistusta eli jäljennöstä passista tai oleskeluluvasta

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Vestre Landsret (Länsi-Tanskan ylioikeus).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29.6.2000 annetun neuvoston
direktiivin 2000/43/EY (EYVL 2000, L 180, s. 22) 2 artiklan 2 kohdan a
ja b alakohdan ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26.10.2005 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY (EUVL 2005,
L 309, s. 15) 13 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain Jyske Finans A/S ja
Ligebehandlingsnævnet (yhdenvertaisuuslautakunta, Tanska) Ismar Huskicin
puolesta ja joka koskee mainitun yhtiön sellaisen sisäisen
menettelysäännön laillisuutta, jonka mukaan moottoriajoneuvon ostamista
varten lainaa hakevilta henkilöiltä, jotka ovat todistaneet
henkilöllisyytensä ajokortillaan, jossa heidän syntymämaanaan mainitaan
muu kuin Euroopan unionin tai Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA)
jäsenvaltio, vaaditaan henkilöllisyydestä lisätodistusta eli jäljennöstä
passista tai oleskeluluvasta.

Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Rodusta
tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen täytäntöönpanosta 29.6.2000 annetun neuvoston direktiivin
2000/43/EY 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaa on tulkittava siten,
etteivät ne ole esteenä luottolaitoksen käytännölle, jonka mukaan
asiakkaan, jonka ajokortissa mainitaan syntymämaana muu kuin Euroopan
unionin tai Euroopan vapaakauppajärjestön jäsenvaltio, on todistettava
henkilöllisyytensä lisäksi esittämällä jäljennös passistaan tai
oleskeluluvastaan.

Linkki asiaan C-668/15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments